Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. "CENTRUM"

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Przasnysza
data wpływu: 2019-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Stanisław Włodarczyk radny PRZASNYSZ PONAD WSZYSTKO

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Przasnysza

Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , data odpowiedzi: 2019-03-07