Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 5 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 5 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Żbikowska za
2 Jarosław Stanisław Włodarczyk za
3 Piotr Kołakowski wstrzymał się
4 Arkadiusz Chmielik za
5 Piotr Jeronim za
6 Jan Ćwiek za
7 Robert Piotr Oleksik za
8 Maciej Smoliński za
9 Małgorzata Bandurska wstrzymał się
10 Wojciech Długokęcki za
11 Bogdan Ćwiek za
12 Paweł Łada wstrzymał się
13 Sławomir Mariusz Czaplicki wstrzymał się
14 Bogdan Dymczyk wstrzymał się
15 Edyta Olak nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 5 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Żbikowska za
2 Jarosław Stanisław Włodarczyk za
3 Piotr Kołakowski wstrzymał się
4 Arkadiusz Chmielik za
5 Piotr Jeronim za
6 Jan Ćwiek za
7 Robert Piotr Oleksik za
8 Maciej Smoliński za
9 Małgorzata Bandurska wstrzymał się
10 Wojciech Długokęcki za
11 Bogdan Ćwiek za
12 Paweł Łada wstrzymał się
13 Sławomir Mariusz Czaplicki wstrzymał się
14 Bogdan Dymczyk wstrzymał się
15 Edyta Olak nieobecny