Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 4 6 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Żbikowska przeciw
2 Jarosław Stanisław Włodarczyk przeciw
3 Piotr Kołakowski wstrzymał się
4 Arkadiusz Chmielik przeciw
5 Piotr Jeronim przeciw
6 Maciej Smoliński wstrzymał się
7 Wojciech Długokęcki przeciw
8 Bogdan Ćwiek przeciw
9 Sławomir Mariusz Czaplicki wstrzymał się
10 Bogdan Dymczyk wstrzymał się
11 Jan Ćwiek nieobecny
12 Robert Piotr Oleksik nieobecny
13 Małgorzata Bandurska nieobecny
14 Paweł Łada nieobecny
15 Edyta Olak nieobecny