Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 5 1 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Żbikowska wstrzymał się
2 Jarosław Stanisław Włodarczyk przeciw
3 Piotr Kołakowski za
4 Arkadiusz Chmielik wstrzymał się
5 Piotr Jeronim za
6 Jan Ćwiek wstrzymał się
7 Robert Piotr Oleksik za
8 Maciej Smoliński wstrzymał się
9 Małgorzata Bandurska za
10 Wojciech Długokęcki za
11 Bogdan Ćwiek za
12 Paweł Łada za
13 Edyta Olak za
14 Sławomir Mariusz Czaplicki za
15 Bogdan Dymczyk wstrzymał się