Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 5 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Żbikowska przeciw
2 Jarosław Stanisław Włodarczyk wstrzymał się
3 Piotr Kołakowski za
4 Arkadiusz Chmielik przeciw
5 Piotr Jeronim wstrzymał się
6 Jan Ćwiek wstrzymał się
7 Robert Piotr Oleksik za
8 Maciej Smoliński za
9 Małgorzata Bandurska za
10 Wojciech Długokęcki wstrzymał się
11 Bogdan Ćwiek wstrzymał się
12 Paweł Łada za
13 Edyta Olak za
14 Sławomir Mariusz Czaplicki za
15 Bogdan Dymczyk za