Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 0 8 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 7 1 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Małgorzata Żbikowska wstrzymał się
2 Jarosław Stanisław Włodarczyk przeciw
3 Piotr Kołakowski za
4 Arkadiusz Chmielik wstrzymał się
5 Piotr Jeronim wstrzymał się
6 Jan Ćwiek za
7 Robert Piotr Oleksik wstrzymał się
8 Maciej Smoliński wstrzymał się
9 Małgorzata Bandurska za
10 Wojciech Długokęcki wstrzymał się
11 Bogdan Ćwiek wstrzymał się
12 Paweł Łada za
13 Edyta Olak za
14 Sławomir Mariusz Czaplicki za
15 Bogdan Dymczyk za