Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 1 2 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 0 5 0 3